Home Printer venlig version

6. Integration af nyt personale: hvordan bevare synergi og gejst? Udfordringer, når man skal smelte forskellige kulturer sammen.

Se konkret udspil her.

Ved store forandringer i organsiationen, ved fusioner og sammenlægninger
- hvad stiller man så op?

Hvordan kan man hurtigt og effektivt få smeltet de (måske) meget forskellige
kulturer sammen, så man opnår en ønskelig synergi?

Vi tilbyder kursus for lederne, som giver en række redskaber til denne disciplin.

Men vi tilbyder også udviklende forløb med hele afdelingen,
som bringer jer i retning af den ønskelige sammensmeltning.