Home Printer venlig version

Fra holdning til handling

Enhver leder har ansvar for at gøre fremskridt på tre felter:
1. Drift og økonomi
2. Udvikling af de menneskelige ressourcer
3. Arbejdet med fornyelse og fremtid for organisationen.
 
Ved mangel på tid - klipper man ofte fra neden! Men hermed skaber man stor problemer for sig selv - i morgen...
 
Få praktisk og konkret assistance ude i din virksomhed. Hjælp til at implementere f.eks. 

 • Medarbejder-udviklingssamtaler (MUS)
  Tilbyder hjælp til at udarbejde materialet, underviser
  mellemledere og hele personalet, og så løber vi det hele i
  gang og bidrager med en evaluering. Skaber sammenhæng i virksomhedens MUS
  og sammenhæng mellem vision - mål - aftaler og opfølgning!
  Se vores særlige hjemmeside om MUS: www.musskema.dk
 • Værdier og værdiledelse
  Afdækker både ledelsens og medarbejdernes værdier, styrer processen frem mod et værdigrundlag og et værdidesign - samt kommer med forslag til det næste og vigtige skridt hen mod egentlig værdi-ledelse.
 • Konflikthåndtering
  Foretager en konflikt-analyse i organisationen - og på den baggrund opstiller vi forslag til konflikt-design. Underviser ledere og personalet i konstruktiv og fremadrettet håndtering af konflikter.
 • Selv-/med-styrende teams
  Flad struktur med korte kommandoveje og høj grad af ansvar og kompetence. Hvad og hvordan?
 • Integration af medarbejdere - ved fusion og sammenlægninger
  Hvordan bevare synergi, gejst og motivation ved store forandringer. Se her.