Home Printer venlig version

Udvikling af medarbejdere - i en krisetid

Mange gange er Tour de France vundet på nedkørslerne.
Vi skal således være meget opmærksomme på nedkørsler i samfundsudviklingen.

Derfor skal man ikke ensidigt begræde krisetider. Omend det kan være barske tider, så er krisetider også muligheder for dybdegående selvbesindelse og omprioritering.

Mange ledere skrinlægger i krisetider enhver tanke om medarbejderudvikling.
Og det kan være dybt problematisk - og farligt!

Netop i krisetider har man meget behov for at optimere de menneskelige ressourcer.

Mange undersøgelser viser, at almindelige virksomheder blandt medarbejdere kan have
25-30% u-udnyttet potentiale.
Naturligvis kan der være f.eks. 10% potentiale hos medarbejdere, som man ikke kan
udnytte i organisationen. Men alligevel:

Hvis der så er 15-20% u-udnyttet potentiale, som man dybest set godt kunne udnytte,
så har organisationen jo slet ikke råd til at lade være.
Netop i krisetider må man gøre det endnu skarpere!
Men ikke kun i krisetider...

I denne optimering af de menneskelige ressourcer indgår mindst disse tre elementer: 

  1. Den gode rekrutteringsproces - en manual
  2. Den gode udviklingsproces - en manual
  3. Den gode afvikling - en manual