Home Printer venlig version

Klip fra, hvad kunderne siger om samarbejdet med Poul Langagergaard, L*Profil - for bedre lederskab:

1. Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Adm. ledende bioanalytiker Bodil Graugaard
Vedr. Kursus for ledere i to afdelinger vedr. bedre udbytte af medarbejder-udviklingssamtalerne (MUS).

2. Edel Liisbergs Børnehave, København NV, børnehaveleder Birgitte Bøgelund
Vedr. Sparring, coaching og rådgivning i ledelsesopgaven. Et forløb gennem ½ år med ca. 14 timers coaching ekskl. diverse korrespondance.

3. Djurs Gruppen - Grafisk Support, direktør Finn E. Poulsen
Vedr. Kursus og rådgivningsforløb over et par måneder vedr.
udrustning af ledere til at gennemføre MUS - og følge op på det samt
gøre udbyttet brugbart til et afsæt for fornyelse i virksomheden.

4. Dagnæsskolen, Horsens, skoleleder Lars M. Hansen
Vedr. Sparring og coaching, lederkurser, organsiationsudvikling og
abonnent på Opdateret Lederskab og bruger af Lederens hotmail.

5. Varm anbefaling fra Skive Bibliotek: Kommunikation og borgerservice
Vedr. kursus for alle medarbejdere om Kommunikation og borgerservice.

6. Skoleleder Kaj Markussen, Århus
Vedr. rekruttering og test med Extended DISC og makkerparanalysen, som han og viceskolelederen anvender konstruktivt og dynamisk...

7. Bavnehøjskolen, Hadsten - Direkte og anerkendende kommunikation
Viceskolelederen vurderer dette forløb til at være et af de mest givende, skolen har gennemført...