Home Printer venlig version

5. Rødt kort til stress Viden, hjælp, redskaber

Se konkret udspil her.
Deltagernes udbytte:
Læs anbefaling af dette kursus fra Skejby Sygehus, 2005

Eller læs udbyttet fra 4 timers fyraftensmøde 11.11.2005 i Brovst Kommune fra Kommunaldirektøren og tillidsrepræsentanten: Brovst Kommune.

Stress er blevet en folkesygdom. Mange ledere oplever stresspumpen.
Mange bukker under.
Hvad er forskellen på travlhed - og stress?
Hvad giver ledere stress? Hvad er stress? Om fire centrale
stress-hormoner og deres højst forskellige virkning.

Kendetegn på stress. Hvad kan man selv påvirke?
Hvordan uddelegere, styre sin tid bedre,
ændre sin adfærd mere hensigtsmæssigt?

Hvordan bedre sikre et travlt arbejdsmiljø
- uden stress og nedbrud med stress?
Hvad er hemmeligheden?

Få bunker af hjælperedskaber...