Home Printer venlig version

Visionen - vores fyrtårn og ledestjerne:

  • At flere ledere bliver gode ledere
  • At gode ledere bliver bedre ledere
  • At ledere derved bliver bedre til at udvikle
    den enkelte medarbejder

Udvikling af lederen

Udvikling i en krisetid
Lederen må træde i karakter som leder. Også i krisetider. Her skal saven slibes og redskaberne forfines, for hver % vil betyde nye muligheder. Og det vil bære frugt - også når opgangstiderne kommer... Læs mere.

Fælles virksomheds-kultur: Kurser, temadage ol., der fremmer en fælles og smittende virksomheds-kultur, anerkendende kommunikation og opbygning af en konstruktiv feedback-kultur (f.eks. i folkeskoler og daginstitutioner).

  

Udvikling af medarbejderen

Udvikling af medarbejdere:
Individuel kompetenceudvikling -
systematisk, netbaseret og koblet til
MUS, 1:1, teamdialoger o.l.. Se her: www.evovia.com

Dynamiske teams, som rykker
Værdier som det indre kompas i organisationen, når man skal sammensætte og udvikle teams, medstyrende teams. Læs mere her.

 

Opdateret Lederskab
- nyheder om ledelse for ledere

Opdatering af lederens beredskab: 
En regelmæssig gratis nyhedsmail "Opdateret Lederskab", ca. 4-7 sider nogle gange pr. år, kort inspiration af nyere litteratur og vinkler om centrale ledelsestemaer. Læs!

Bestil gratis - send mail: info@lprofil.dk

 

  

 

(Foto af fyrtårn: Neil Gould, Sidney, http://gallery.gouldnet.net)

  

Online koncept på dansk, engelsk og tysk til genial udvikling af medarbejdere og organisationer, hvor vi har forskningsmæssig dokumentation for effekt.

www.evovia.com

Netbaseret og dynamisk, se her: