Home Printer venlig version

7. Genfind den faglige stolthed - ved nedskæringer!?

Mange daginstitutioner og skoler har gennem årene oplevet mange nedskæringer. Det har ramt de ansatte på motivation og gejst - men også på den faglige stolthed.

Det er vitalt, at den faglige stolthed kommer tilbage. Både for den enkelte medarbejder og for institutionen.

Vi tilbyder en proces på en pædagogisk weekend - eller nogle personalemøder, hvor vi sammen søger at nå frem til en effektiv "turn-around", får begyndt på en frisk og faktisk opdager, at det kan lade
sig gøre at genfinde den faglige stolthed og arbejdsglæde.

Kontakt os straks her: poul@langagergaard.dk!