Home Printer venlig version

4. Dynamiske teams. Når et team sprudler af udvikling

At sammensætte og lede et team på den gode måde...

Der ligger dynamiske muligheder i et team. Men også fatale risici. 

Det handler om at gennemtænke teamets 5 R'er: Rammer, Retning, Roller, Regler, Relationer. Hvad er ledelsens ansvar - og hvad er teamets, og hvor lapper det over? Det er sådanne forhold, der betinger succes eller fiasko.

Og så handler det om at finde den gode balance mellem teamets opgavefokus - og socialfokus.

Mennesker har en tendens til at køre ind i en vane-rille. Sådan også med varetagelse
af de daglige opgaver.

På nogle områder kan det være nyttigt med rutiner. På andre områder er det
afgørende med innovation - fornyelse og inspiration.

Kunsten ligger her i at indbygge fornyelses-vaner i de daglige rutiner. Ved f.eks. at etablere små 3-mandsgrupper med hver sin rolle, kan en daglig rutine pludselig få helt nye perspektiver og skabe merværdi for medarbejdere og kunder. F.eks. inden for det pædagogiske område og pleje- og omsorgsområdet kan en sådan enkel justering bidrage til faglig og menneskelig udvikling og fornyelse.

Hvad gør man, hvordan og med hvem?