6. Integration af nyt personale: hvordan bevare synergi og gejst? Udfordringer, når man skal smelte forskellige kulturer sammen.