Home Printer venlig version

1. Individuel kompetenceudvikling og MUS - i anerkendende perspektiv

Se konkret udspil her.

Lederens fornemme opgave er at udvikle medarbejdere.
Talent skal tiltrækkes, udvikles og sættes i spil.

Med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings (KL/KTOs) redskab til afdækning af individuelle
kompetencer sætter vi fokus på: kompetenceudvikling som afgørende for fremtidens arbejdsplads.

Og det sættes ind i MUS-sammenhængen, som får et brush up og fokuserer på
at udvikle medarbejdere.

Den anerkendende dialog er rammen. 

Se masser af inspiration til MUS på vores hjemmeside:
www.musskema.dk. Se bl.a. også her et særligt tilbud til
virksomheder og organisationer, hvor vi tilbyder at være tovholder i
selve MUS-processen og sikre konstruktive tværgående fordele.