Home Printer venlig version

3. Coaching

- lige til at forstå

Deltagernes udbytte: Fra deltagerne i 3 dages coaching-kursus i Aalborg Kommune

En vigtig leder-disciplin i fremtidens organisation er coaching.

Mange ledere er pr. automatik hellere ”instruktør”, hvor man viser, svarer eller korrigerer.

Den nye tids medarbejder – som den kompetente medarbejder! – efterspørger ikke
en leder som et ”orakel”, men derimod som coach.
Ofte vil medarbejderne - nødvendigvis og heldigvis! - klart overgå lederen på
det faglige område.
Men her har lederen en væsentlig opgave i som coach at stille de rigtige
spørgsmål og gennem coaching ruste medarbejderen til selv at finde
de bedre svar.

Hvordan gør man det?

Mange ledere har selv behov for et coaching-forløb for at
skærpe sine leder-redskaber.

Tilbud: Den første coaching-samtale er gratis!

Se program.