Home Printer venlig version

4. Værdierne som motivations-skaber og ”det indre kompas”

Værdier er det, man værdsætter højest, vil værne om,
kæmpe for og sætte alt ind på at efterleve.

Værdier er det, man gerne vil kendes på, forpligte sig på,
og som man ønsker at forpligte andre på.

Værdier er det, der gør livet værd at leve.

Meget lidt, om overhovedet noget i menneskelige forhold, er så stærkt
i en organisation, som et klart og tydeligt værdi-grundlag kombineret
med entydige og smittende visioner.

Når værdierne bliver organisationens indre kompas, så er grundlaget
til stede for ægte uddelegering og en kædereaktion af motivation.

Men hvordan?

Få hjælp til værdiafklaring og en konstruktiv værdiproces i hele
organisationen.