Home Printer venlig version

6. Fra minus til plus.

Fra energiforladt – til energifyldt organisation

Arbejdspres, vanskelige arbejdsvilkår, svigtende lederskab
– kan bidrage til at tappe en organisation for energi.

Men det samme kan almindelig brok, det at køre i samme rille,
fokusering på fortiden – i stedet for fremtiden mv.

Her er udfordringen at flytte denne organisation fra minus til plus.

Fra en energiforladt til energifyldt organisation.

Og det er muligt med få midler.
Hvor der er vilje, er der vej.

Men hvordan?