Home Printer venlig version

5. Den strategiske proces: Værdier, Mission, Vision og strategi

Det er ganske afgørende, at virksomheden klart og entydigt får tydeliggjort den strategiske udfordring.

Hvordan konkret køre en proces, som inddrager ledelse og medarbejdere
og alle de nødvendige aktører, og som munder ud i et klart og inspirerende
output med Værdier, en Mission, en klar Vision og nogle strategier
for at nå visionen?

Og hvordan sikrer man så medejerskab hele vejen rundt?

Få konkret hjælp fra en facilitator til processen, og med konkrete redskaber,
som er lige til at gå til og bruge - og som giver organisationen den rette
hjælp efterfølgende...