Home Printer venlig version

1. Lederrollen – under pres fra en ny tid

Den klassiske lederrolle er under afvikling.

En ny tid og en ny tids medarbejdere stiller nye og
spændende krav til ledelsens kompetencer.
I morgendagens organisationer er lederen mere

  • visions- og målsætter,
  • coach,
  • sparringspartner,
  • kommunikator
  • og den, som skaber en konstruktiv responskultur.

Det kræver omstilling.
Men den er nødvendig, for ellers har man som leder fremtiden bag sig…

Hvad indgår i den nye leders bagage?

Vi tager sammen skridt ind i den nye - og spændende jungle.
En guidet tur i et spændende vildnis...