7. Genfind den faglige stolthed - ved nedskæringer!?