Home Printer venlig version

Den gode afvikling

Enhver virksomhed kommer i situationer, hvor man må sige farvel til personaler - frivilligt
eller ufrivilligt. Her handler det om at ledelsen er klar i koderne – og handler med respekt,
høj grad af etik og på et oplyst grundlag.

En fyring af faglige/kvalitetsmæssige årsager bør i hovedsagen aldrig komme helt bag på
en medarbejder! For så har lederen ikke gjort sit hjemmearbejde kvalificeret nok gennem
året og årene.