Home Printer venlig version

Nr. 3/2006: At være leder - for en ny tids medarbejdere

Tema: At være leder – for en ny tids medarbejdere
Om mangfoldighedsledelse, situationsbestemt ledelse, at lede vidensmedarbejdere, som er klogere end lederen, om kompetenceudvikling.

Udsendt til abonnenterne ultimo maj 2006.

Intro

Hvad kendetegner en ny tids medarbejdere?
Tidligere tiders kæft-trit-retning-ledelse er afløst af værdiledelse, hvor man
styrer efter mål og rammer, og hvor ledelsens fornemme ansvar dels er
at sætte en lede-stjerne, som alle i virksomheden styrer efter og dels i
dialog med alle medarbejdere at definere værdierne, som er det
indre kompas, som sikrer, at enhver medarbejder kan træffe de
fornuftige beslutninger i dagligdagen båret af hensyn til helheden.

Den nye tids medarbejdere 

  • er således meget selvstændige 
  • ønsker at have vide rammer for arbejdet 
  • vil have mulighed for at sætte egne fingeraftryk på opgaverne
  • ønsker at få personlig udvikling fra sit job og sin leder 

- og så vil de nye medarbejdere til gengæld give et virkeligt engagement båret af motivation og gejst.

Når du som leder står over for denne erkendelse og ser, at der er et betydeligt gab hertil i din egen organisation, så har du flere muligheder. Og resultatet kan meget vel komme til at hænge sammen med den tilgang, du vælger.

Billedligt talt: Hvilken dør vil du gå ind ad?
Du kan vælge ”Problemdøren”. Gå ind og se alle organisationens problemer, identifi-cer dem, få dem frem i lyset og søge at tackle dem. Du vil få en vis træning i at tackle problemer, og du vil se, at proble-merne multipliceres, når du sætter fokus på dem.

Men du kan også vælge ”Mulighedernes dør”. Her vil du se, at mulighederne også vil multipliceres, når du begynder at fokusere på dem. Det er nok muligt, at trappen op til mulighedernes dør er noget porøs og rækværket er mangelfuldt, men du vil opleve, at det er en kongedør, hvis du vover at satse på at nå den!
Her er der behov for det, vi efterfølgende kalder: muligheds-ledelse!

INDHOLD

Side 3f.: Hvad kendetegner en ny tids medarbejdere?
Konkrete input til, hvad de nye medarbejdere ønsker og forventer – og modsat vil de så tilbyde deres gejst og engagement.
 
Side 4ff.: Mangfoldighedsledelse
Fem områder må dyrkes, hvis man sætter mangfoldighedsledelse på dagsordenen: Ledelse og værdier, Bevidsthed og forandring, Individ og fællesskab, Kommunika-tion, dialog og fortællinger, Mentorskab og nærhed.
Mulighed og udfordringer, inspiration fra M. Mayo.
 
Side 7ff.: Situationsbestemt ledelse
Eller: medarbejdertilpasset ledelse, fra Hersey & Blanchard. De fire medarbejder-udviklingstrin modsvares af fire ledelses-stile. Hvis lederen vil behandle alle ens – skal lederen behandle alle forskelligt!
En ny tids medarbejdere – men de grundlæggende behov er de samme!

Side 10f.: At lede videns-medarbejdere, som er klogere end lederen
Den nye lederudfordring: faglighed eller lederfaglighed?
 
Side 11f.: Styringslogik – faglig logik, eller…?
Traditionelt balance mellem faglig verden – og den styringsmæssige verden. Imellem ligger mulighedsledelse!
 
Side 12ff.: En række vitale temaer
Forstår vi vores indbyrdes styrker og svagheder godt nok? Har vi en ledelse i vores organisation, som får samspillet til at fungere?
 
Side 14ff.: Skaber vi sammen en organisation, hvor vi giver hinanden bedre muligheder?
Hvad kendetegner selvledelse? De tre niveauer for selvledelse.
Konkret model til at håndtere det i praksis.
 
Side 17ff: Flere temaer
Udnytter vi hverdagens praksis og rammer godt nok? Udnytter vi vores daglige forstyrrelser godt nok? Er den omnipotente leder løsningen? eller er det mere rela-tionsskaberen?
Hvad gør en leder til en god leder?  
 
Side 22: Gyldne minutter
Medarbejdertilpasset ledelse – i praksis.

Abonnement af 900,- kr. + moms pr. år bestilles ved henvendelse til: info@lprofil.dk.