Home Printer venlig version

Hvad kan du få ud af Opdateret Lederskab?

Opdateret Lederskab udkommer 8 gange om året - for at hjælpe modtagerne i deres lederskab.
Læs her et par reaktioner fra læserne:
 
Kai Svendsen, Nyborg, Ledelsesrådgiver (tidligere personaledirektør i Magasin) siger:
"Opdateret Lederskab henvender sig til ledere, som vil arbejde seriøst med ledelse. Indholdet er
bearbejdning af en række ellers komplicerede ledelsesmæssige sammenhænge, fordi de trækker på
mange forskellige teorier på én gang. Opdateret Lederskab er lige til at gå til, idet indholdet
er fornemme eksempler på anvendt teori dvs. teorier, som er bearbejdet, så de er
gjort operative i forhold til mange af de situationer, lederen møder i sin hverdag." 
 
Lars M. Hansen, Horsens, Skoleleder, Dagnæsskolens siger:
"Jeg abonnerer med stort udbytte på nyhedsmailen, Opdateret
Lederskab. Jeg har oplevet Poul Langagergaards meget kompetente
faglige og værdibaserede ledelsesrådgivning. Det er et privilegium at kunne trække på
hans meget betydelige know-how og erfaring som leder." 
 
Inge Munk Møller, psykiatrisk cheflæge i Viborg Amt siger:
"Min hverdag er særdeles travl og giver ikke altid mulighed for læsning af relevant ledelsesmæssig
litteratur i det omfang, jeg kunne ønske det. Jeg har derfor været glad for den opdatering, jeg har
kunnet få via L*Profil – for bedre lederskab, når det handler om ledelsesmæssige spørgsmål.
Fokus på enkelte temaer giver mulighed for lige at kigge i tema-nummeret vedr. f.eks. motivation,
når det er her, der opleves at være problemer/udfordringer i forhold til medarbejderne."