Home Printer venlig version

Innovation - herunder: motivation og kommunikation

Nr. 2/2006 blev ultimo marts 2006 udsendt til abonnenterne.

Fra bogreolen

I dette nummer af Opdateret Lederskab er der især anvendt flg. nyere litteratur om emnet:

 • Finn Kollerup og Jørgen Thorball: Innovation for ildsjæle og vandbærere – resultater gennem målbevidst kreativitet (Børsen
  2003)
 • Anders Drejer, Sten Dyrmose og Claus Homan:
  Innovation gennem netværk – på vej mod nye ledelses-
  former (Børsen 2005)
 • Jonas Michanek og Andréas Breiler: Idé agenten – en
  håndbog i idea management (Jyllands-Postens Forlag 2005)
 • Annabeth Aagaard: Skab resultater – gennem læring, viden
  og kompetencer (JP Erhvervsbogklub 2005)

Godt sagt
»Det handler ikke om innovation for innovationens skyld. De kreative processer skal understøtte vision,
strategi, mål og forretning.«
Annabeth Aagaard

”Hvis du har et æg, og jeg har et æg, og vi bytter æg, har vi hver ét æg.
Hvis du har en idé, og jeg har en idé, og vi bytter ideer, har vi hver to ideer.”
Gl. kinesisk ordsprog
 

Temaet for nummer 2/2006 er:
Innovation
og herunder
* Motivation
* Kommunikation
 
 
Når lederen springer over innovation…
Enhver leder – uanset ledelsesmæssigt niveau – har et ledelsesmæssigt ansvar, som er rammet ind af tre udfordringer:

 • Drift og økonomi
 • Personaleledelse, Human Resource
 • Innovation/udvikling

Travlhed eller dårlig planlægning hos lederen vil i første omgang røve tid til og koncentration om: innovation/udvikling – og i næste omgang også HR, personaleledelse.
Det er alvorligt – og kan blive en katastrofe for enhver virksomhed. Uanset om den er privat eller offentlig. Uanset om den er på organisationens topplan, eller der er tale om en mindre afdeling eller institution.
Derfor gælder det om, at lederen i første omgang bliver bevidst om ansvaret og i næste omgang prioriterer tid og ressourcer til at udvikle området.
Ser man i det store perspektiv, står det klart, at Danmark ikke længere kan leve af produktion. Vi er nødt til at udvikle evnen til at tænke innovativt. De seneste år har der været fokus på outsourcing til Kina, Indien og Øst-Europa. Det efterlader et stort spørgsmål i virksomhederne: Hvad gør vi med de medarbejdere, som tidligere levede af at producere?
 
 
Den store udfordring til os!
”Danmark risikerer at miste op mod en million arbejdspladser inden for de kommende ti år – ikke kun på grund af udflytning, men i mindst lige så høj grad fordi vi bliver overhalet inden om af mere innovative virksomheder og produkter fra andre lande”
Haldor Topsøe,
civilingeniør dr. phil. et tech
 
 
Ja, her må vi erkende, at fremtiden ligger i at være kreativ, i at kunne udvikle ideer og koncepter – og ikke så meget i at producere i stor stil. Så det er en stor udfordring til omstilling!
Det gælder ikke alene i det store makro-perspektiv med de store koncerner. Nej, det gælder også i mikro-perspektivet hos de små og mellemstore virksomheder, hvor deres arbejde ofte kan udføres langt billigere i andre dele af verden. Og med den nye teknologi betyder det ikke så meget at sende en elektronisk fil via mail til produk-tion på den anden side af jordkloden:

 • Den lille bogtrykker er under pres
 • De grafiske bureauer er under pres
 • Tandlæger og tandteknikere er un-der pres
 • Læger og hospitaler er under pres
 • De fleste produktionsvirksomheder er under pres

Og i samme grad tendensen fra alle sådanne brancher slår igennem, så vil man herfra også stille krav og forventninger til hele den offentlige sektor om på tilsvarende måde at optimere driften gennem innovation og nybrud på alle tekniske områder. Det udfordrer:

 • Skolesystemet
 • Daginstitutioner
 • Rådhuse og forvaltninger

Hvad er innovation ind i sådanne konkrete sammenhænge? Hvor begynder man? Og med hvad?

Indholdet af nummeret - i stikord:

Side 3ff.: Når lederen springer over in-novation…
Ledelsens tre fokus-områder: Drift, Medarbejdere, Innovation – og hvad der sker, når man springer over et af elementerne?
 
Side 4ff.: Det begynder med kreativitet
Vi løser ikke fremtidens udfordringer ved fortidens tankesæt. Kreativitet som øjen-åbner. Hvad er kreativitet? Balancen mellem Kreative evner, Ekspertise og Motivation. Hvad kendetegner den kreative? Hvilke karaktertræk er typiske?
Innovation er kreativitet, der lykkes.
 
Side 7f.: Hvordan fremme kreativitet?
Menneskets mentale potentiale – ved hensigtsmæssig brug af hjernen. Hvordan?
 
Side 8ff. Udfordring til ledelsen
Elementer i arbejdet med innovation: Dialog – Kultur – Strategi – Konkretiser!
Det fører ind i et opgør med middelmådigheden.
Undersøgelse af Stephen Cocey: Hvad bremser lederen i at give ansvar og frie hænder?
 
Side 10ff. Innovationens veje
Vandbærere og ildsjæle… Nøglen hedder 4R: Relationer – Refleksion – Ritual - Resultat.
 
Side 12ff. Motivation til innovation
Gør plads til fejl og smuttere! Fejl som kollektivets læring.
10 bud på bedre innovation.
Hvordan Danmark kommer på verdenskor-tet vedr. innovation.
Hvad innovation ikke er… Fra Jim Collins.

Side 18f. Hvordan sætte udvikling og innovation på dagsordenen?
For organisationen – for lederen – for medarbejderen.
Gode betingelser for innovation.
Lars Kolind om innovation.
 
Side 20f: Hvor har man behov for innovation?
Uanset hvor – privat eller offentlig – så har man brug for innovation. 
 
Side 23: Gyldne minutter
Efter inspiration fra Idea Management – sættes en række temaer op til overvejelser: hvordan tænker vi i vores organisation innovation ind her? Slip fantasien løs…