Home Printer venlig version

2. De svære samtaler - med de vanskelige "kunder"

Se konkret udspil her.

I en situation kan "kunden" være en patient på et hospital,
i en anden en beboer på et plejehjem, i en tredje en elev i en skole,
i en fjerde pårørende eller forældre til patienten, beboeren, eleven.

Det fælles er: Medarbejdere står dagligt i situationer, hvor de skal
agere professionelt over for såkaldte vanskelige "kunder".

Hvordan gør man?
Hvilke redskaber kan man anvende for at undgå, at situationer udvikler sig uheldigt?

Få her en række konkrete kommunikationsmodeller til anvendelse i din dagligdag. Ved klik på
konkret udspil (øverst) får du forslag til kursus for den svære forældresamtale.

Den kan målrettes forskellige situationer.
Vi har kørt masser af temadage landet rundt, hvor temaet var
Vanskelige samtaler med vanskelige beboere/pårørende i Ældreplejen...