Home Printer venlig version

5. Fra en serverings– til en buffet-kultur

Mange ledere og medarbejdere er vokset op med en serveringskultur,
hvor tingene kommer til os.

Chefen deler opgaverne ud, kunderne kommer med ordren,
leverandørerne leverer varen osv.

Men sådan ser verden ikke ud længere.

I fremtidens informations- og netværkskultur vil man i langt højere grad
være nødt til at virke proaktivt, selv være opsøgende på banen.

Fra servering til buffet!

Det gælder også håndtering af viden og det at dele viden.
Vi skal alle sætte nødvendig viden på buffeten, som andre så kan drage nytte af.
Og vi må selv bevæge os rundt ved buffeten og hente nødvendig viden og kompetence for at løfte dagens opgaver.

Der er tale om en kultur-revolution for mange.

Hvordan?