Home Printer venlig version

7. Branding og Storytelling

Troværdig kommunikation
- er og bliver i endnu højere grad en afgørende konkurrenceparameter
i morgendagens virksomheder.

Det man siger, gør og måden, man præsenterer sig på, må være vævet
af samme stykke.

Det gælder om at tydeliggøre "den røde tråd" gennem det hele.
Både for at tiltrække og bevare talenterne og kunderne.

Derved rykker Branding tæt på.

Det er ikke kun forbeholdt "de store".
Det må udfordre alle.

Og et fremragende middel til at fremme og kommunikere et brand - er storytelling.

Hør hvordan!