Home Printer venlig version

Strategisk kompetenceudvikling

Udvikling af den enkelte medarbejder er hverken en ”ønskekoncert” eller et ”tag-selv-bord” 

og foregår således ikke vilkårligt eller i en hvilken som helst retning. Derfor kalder vi det 
netop ”strategisk kompetenceudvikling”, fordi der skal etableres den klareste sammenhæng 
til organisationens mission, vision, mål og strategi.

Det stiller naturligt krav til organisationen om at tydeliggøre Mission, Vision, Mål og Strategi. 
Og her halter en del organisationer bagefter, hvor talen om sådanne temaer er blevet til 
lige i overkanten af ”varm luft”. Det skal ændres: Hvad vil vi? Hvorfor? Hvornår? og Hvordan?

Når de overordnede visioner og mål er opstillet må organisationens ledelse klargøre overordnet 
og sammenhængende: Hvad skal der til, for at vi kan nå disse mål? Hvilke samlede kompetencer 
må vi nødvendigvis have – og i hvilke mængder og med hvilken vægt – for at kunne løfte de 
opgaver og honorere de krav og forventninger, der er til vores organisation for at nå disse mål?