Home Printer venlig version

Et præcist og troværdigt afsæt

Den græske matematiker Arkimedes fra Syrakus (ca. 225 f. Kr.) er kendt for at have sagt:
"Giv mig et sted at stå, og jeg skal bevæge jorden!"

Forudsætningen for reelt at kunne bevæge, at kunne kompetenceudvikle er, at man har et
fast udgangspunkt, et præcist afsæt.

Det er dette præcise afsæt, ovenstående kompetenceafklaring skal frembringe. Men dette
afsæt skal ikke kun være præcist – det skal også være troværdigt. Det betyder, at
kompetenceafklaringen skal afklares i en åben dialog mellem den enkelte medarbejder
og dennes nærmeste leder. For at sikre præcisionsniveauet og sikre, at det høres med
samme vægt på begge sider af bordet, har vi anbefalet en konkret rating ud for de enkelte
faglige og personlige kompetencer.

Det er dette afsæt, der nu åbner mulighed for udvikling skridt for skridt…