Home Printer venlig version

At forbinde organisationens strategi – til den enkelte

Den afgørende øvelse for den enkelte leder er nu: at synliggøre og kommunikere den 

røde tråd fra organisationens vision og strategi – og til den enkelte medarbejders daglige 
arbejde, så hver enkelt medarbejder får en aha-oplevelse: Yes, vi bygger med på katedralerne!

Det er ledelsens fornemme opgave at synliggøre det, og hver investeret time i dette projekt 
kommer tilbage med en faktor 20x eller noget i den retning!

Det frisætter ganske enkelt kreativitet og vitalitet for den enkelte medarbejder, så man 
skulle tro, at det er en drøm…

Men denne opgave er ikke løst én gang for alle. Det er en ongoing process!