Home Printer venlig version

6. Når et lederteam skal skabe optimale resultater Erfaringer fra en skole i Århus

Skoleleder Kaj Markussen, Århus - og hans viceskoleleder Jacob Hørning - har gennemgået personanalysen Extended DISC med tilhørende makkerparanalyse hos Poul Langagergaard, L*Profil – for bedre lederskab. Dels fik de hver sin personanalyse og dels fik de den tilhørende makkerparanalyse, som tydeliggjorde, hvor og hvordan de i deres daglige lederskab ville få optimale resultater.

Kaj Markussen siger om deres erfaring med makkerparanalysen i lederteamet på Jakobskolen:

  • Vi bruger den som gensidig forståelse af hinandens styrkesider og udfordringsområder.
  • Vi fordeler så vidt muligt opgaverne i ledelsesteamet med baggrund i personlige
    kompetencer. Så flest mulige opgaver ligger til højrebenet.
  • Makkerparsanalysen sætter ord på et ledelsesteams spændvidde og muligheder. Og på,
    hvor man som team har sine største udfordringer i ledelsen.
  • Jeg har gennem længere tid brugt DISC-analysen til personlig refleksion og bevidstgørelse om
    blinde vinkler, som skal dækkes af på den ene eller anden måde.
KajMKaj Markussen, Århus