Home Printer venlig version

7. Bavnehøjskolen, Hadsten:

Direkte og anerkendende kommunikation – på en skole  

- Jeg tror, at dette forløb, som skolen har været igennem, bliver et af de mest givende, jeg har deltaget i.”, siger viceskoleleder Grete Gøttsche, Bavnehøjskolen, Hadsten Kommune efter afslutningen af dette forløb på Bavnehøjskolen.

Og Grete Gøttsche fortsætter:

- Og hvorfor så det?

Selve formen, det lange forløb, er en af faktorerne. Underviserne har formået, at sætte en tankeproces i gang i personalegruppen, som er blevet fastholdt undervejs.

Opstarten, den koncentrerede weekend, og senere fastholdelse med hjemmeopgave, vil gøre, at der har bundfældet sig en fælles bevidsthed om emnet, som allerede viser sig i hverdagen. De konkrete værktøjer vil gøre, at vi hurtigt kan ”gå tilbage” og samle op, hvad vi har lært.

Jeg synes, det er ”fedt”, at alle nu kender til den jyske model, ”Ledelse på jysk”. ·

De to undervisere supplerer hinanden vældig godt, det fine samspil og deres forskellighed gør, at det ikke et øjeblik har været kedeligt.

Underviserne formår, via de små walk-and-talk seancer, at bringe hver enkelt i fokus.

- Jeg tror virkelig, at hver enkelt medarbejder er blevet flyttet lidt, og at vi vil formå at omsætte vores ny viden til konkret handling.”, slutter Grete Gøttsche.

Deltagerne var samtlige lærere og pædagoger på skolen. 38 i alt.