Home Printer venlig version

Inspirationsdag for et menighedsråd

Menighedsrådet – som mere end bestyrer af mursten og økonomi.
Det gælder menighedens liv og vækst. Intet mindre. Men hvordan?

Mange menighedsråd har haft godt udbytte af en hel dag – f.eks. en lørdag – hvor man sætter fokus på menigheden og dens udvikling i fremtiden.
Her får menighedsrådet en række redskaber til at arbejde i retning af en samlet vision for menighedsrådets arbejde og dermed også for menigheden.
 
Gennem oplæg, samtaler i grupper og fælles drøftelse arbejder vi os samlet frem til et udkast til en vision
– og nogle konkrete mål og handlingsplaner for at nå denne vision.
 
Når dagen er slut, har menighedsrådet stof til en række punkter på kommende dagsordener.
Og de sigter alle efter menighedens fælles mål.

Flere steder har vi anvendt denne skabelon til dagsorden for en sådan
lørdag:
 
Kl. 09.00 Oplæg til drøftelse ved Poul Langagergaard:
Kirke til tiden – men hvilken tid? Om kirken i drømmesamfundet
 
Kl. 10.30 Status-fasen:
Status på menigheden her og nu: Hvad er godt, mindre godt i det vi kender? Og i menighedsrådets arbejde? Hvorfor?
 
Kl. 11.30 Drømme-fasen:
Hvis vi bare kunne ønske uden nogen form for hindring, hvordan ville menigheden så se ud? Og menighedsrådets arbejde?
 
Kl. 14.00 Realisme-fasen:
Forsøg på at lave en kobling og bygge bro fra status-fasen til drømme-fasen. Hvordan kommer vi fra det vi kender nu, til det vi kunne ønske os og drømme om? Hvem skal inddrages? Hvornår? Af hvem?
 
Kl. 16.00 Afrunding
Forsøg på at samle trådene til en vision, nogle konkrete mål – og nogle opgaver, som menighedsrådet de kommende møder skal arbejde videre med.
 
Mange menighedsråd har taget udgangspunkt i Kirkefondets sogneanalyse.
 
Ovenstående er kun et forslag. Der kan naturligvis også tænkes andre ideer og forslag til sammensætning af programmet for en sådan dag. 

Ved en sådan tema-dag investerer menighedsrådet i fremtiden.
Og det er nyttigt.

Ring eller skriv og få et tilbud.

Se endvidere: www.kirkekonsulenter.dk

Holbæk, 2

HolbækFotos: Stephen Larsen)