Home Printer venlig version

Hvad kan indholdet af HR-pakken være for netop dig?

Alt kan tænkes. Vi tilbyder i udgangspunktet tre typer HR-pakker. Indholdet er afstemt efter din virksomheds ønsker og behov, og de er fleksible, så de kan tilpasses 100% din situation.

Den konkrete hjælp kan evt. være:

 • Ansættelses-fasen: At søge de rigtige kompetencer – er ikke nødvendigvis det samme
  som at søge en medarbejder, som er identisk med den, der er stoppet!

  Kreativ sparring om at afdække reelle behov og tiltrække talent, præcise kompetencebeskrivelser
  – både faglige, personlige og sociale, hjælp til at vurdere indkomne ansøgere gennem
  interviews, evt. gennem en persontest, udarbejdelse af kontrakt, funktionsbeskrivelse, introduktionsprogram ved opstart mm. En god rekruttering er en professionel nødvendighed,
  hvis man vil anvende ressourcerne optimalt.
 • Udvikling af medarbejdere og ledere: Når udvikling af de ansatte bliver til
  udvikling af virksomheden…

  MU-samtalen med enkelt og brugbart elektronisk forberedelsesskema, som kan spare dig
  og dine medarbejdere for mange timer og giver mulighed for hjælp til opfølgning, opsamling og rapportering til ledelsen. Der kan også indgå introduktion til MUS for både medarbejdere
  og ledere med en samlet opsamling for hele virksomheden.
  Konkrete udviklings- og uddannelsesplaner i virksomheden – og evt. opsamling af kompetencebehov på tværs af virksomheden og hjælp til at få mest ud af pengene evt. ved at køre nogle typer kurser sammen.
  Tilbud om kurser og sparring til teams, præstationsoptimering og stresshåndtering, så travlhed bliver en ressource i stedet for en belastning.
 • Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø: Når 1+1 bliver til mere end 3!
  Hvis det er rigtigt, at lysten driver værket, hvordan så fremme lysten til at yde en ekstra indsats? Hvordan skabe og udbygge et godt psykisk arbejdsmiljø? Hvordan og hvornår skal vi tage hånd om en konflikt i svøb – mellem medarbejdere eller mellem medarbejder og leder? Gode og brugbare redskaber.
  Udvikling af en konstruktiv feedback-kultur, som også forstår at dele viden.
  Personalepolitik og personalehåndbog – og hvordan forbedre personalemøderne?
 • Afvikling: Når afvikling bliver til udvikling…
  Når det strammer til: Hvor langt skal man gå? Advarsel, fyring, bortvisning…
  Hvad kan man gøre – hvordan og hvornår?
 • Organisations-udvikling: Fremdrift, synergi og gejst, hvor ingen sidder og træder på bremsen, mens vi kører!
  Vi bidrager til at optimere samspillet mellem de forskellige funktionsområder, og til at få udviklet en synergikultur frem for en kultur, hvor man spiller på hver sin banehalvdel og i værste fald lægger hindringer for hinanden. 
 • HR-konsulenten evt. på besøg med faste intervaller til coaching og sparring?
  Hvis virksomheden ønsker at have HR-konsulenten på besøg med faste intervaller, hvor både medarbejdere og ledelse kan trække på ham til f.eks. coaching og sparring, så er det også en mulighed.