Home Printer venlig version

Første trin: Redningsmuligheden!

  1. Sæt mål og stil konkrete og målbare krav til medarbejderen, og disse kommunikeres
    klart og tydeligt i en dialog
  2. Skriv ned!
  3. Evaluér efter en fastsat periode
  4. Sæt nye mål og stil nye målbare krav, som kommunikeres lige så tydeligt og klart
    i dialog
  5. Skriv ned!
  6. Evaluér igen – og træf herefter en konklusion.
Viser det sig, at det faktisk rykker den rigtige vej, så er vi hoppet op i det foregående afsnit,
som hedder: Den gode udvikling!

Viser det sig derimod, at det faktisk ikke går fremad, ja, måske ligefrem tilbage, så går
det mod afvikling.

Og her er den store udfordring, at denne afvikling kan blive til en ”god afvikling” – trods alt!