Home Printer venlig version

Fjerde trin: Udmelding til organisationen

Sørg for at have en kommunikationsplan klar, så du præcist inden I går i gang har afklaret,
hvordan skal det meldes ud i organisationen, hvor og hvornår og til hvem?

Det kan være meget afhængig af medarbejderens placering og situationen for opsigelsen.

Er det en leder, så skal der i udgangspunktet meldes mere ud til bredere fora – mens det
ofte vil være tilstrækkeligt med afdelingen i første omgang, hvis det er en medarbejder.
Men det skal altid afvejes af situationen.