Home Printer venlig version

Den gode rekrutteringsproces - Udvælgelse til samtale

Uformelle samtaler med de kandidater, som opsøger

Der kan være kandidater, som opsøger stedet for at drøfte nærmere om stillingen. Tag det meget positivt. 
Det er din mulighed for at blive klogere på kandidatfeltet.  
Vær forberedt på at give dem et dækkende og godt billede af, 
hvad dette job vil indebære.

Modtagelse af ansøgninger

Når ansøgningen er modtaget, kvitterer du i mail for modtagelsen, 
og ansøgningen nummereres i modtaget rækkefølge. 
I kvitteringen fortæller du i korte træk om processen med nøgledatoer. 

Udvælgelse af kandidater til samtale

Det er neget forskelligt, hvor mange kandidater, det kan være klogt at udvælge til første samtale.

Hvis man har afklaret sig omkring to samtalerunder, så kan man godt tage lidt flere, 
end hvis man kun tager en samtalerunde. 
Det kan også afhænge lidt af stillingens karakter – og om der er interne ansøgninger.

En hovedpointe for os er, at en intern ansøger altid skal indkaldes til samtale uanset hvad. 
Ved interne ansøgere kan man således gå lidt højere op.

Et normalt antal til første runde er 4-6 kandidater.

Vi fastlægger også her, hvad vi primært vil måle på, når vi skal udvælge kandidaterne. Jeg anbefaler normalt 4-5 nøgleområder – afstemt efter stilling og situation kan det f.eks. være:

  • Personlighed
  • Faglighed (evt. ledelses-faglighed)
  • Værdiforankring
  • Team-orientering 

Test?

Vi anbefaler, at der indhentes en persontest på dem, der indkaldes til samtale.
I denne sammenhæng anbefaler vi Extended DiSC. Den måler på præferencer omkring adfærd og kan give godt udgangspunkt for senere dialog. 

Referencer

Ofte består reference-indhentning af en kort telefonopringning til en tidligere leder eller kollega – og samtalen bliver ofte ret overfladisk.

Det er ikke godt nok!

Vi anbefaler ”professionel referencetagning”, som indebærer

  • Redigering af et lille spørgeskema, som sendes til de relevante personer – med bøn om at returnere inden en given dato. Se her.
    Her skal respondenten tage konkret stilling til en række udsagn, som sættes i forbindelse med den pågældende kandidat på en score fra -4 til +4.
  • Når man har modtaget spørgeskemaet retur, vurderer man det og fokuserer på særlige temaer af interesse heri
  • Nu ringer man den pågældende op for et mere dybdegående interview om de særlige opmærksomheds-punkter.